คลังเก็บหมวดหมู่: Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี

Good Leader คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี” คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี (ACL Advances in IT ,To change the world).
: พัฒนาเยาวชนให้เทียมทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology)และนวัตกรรม(Innovation)ยุคศตวรรษที่ 21 Digital Technology และ Logical Thinking ต่อยอดความรู้สู่
ระดับนานาชาติ

กลุ่ม KUNGFU_PANDA102 ม.1/2

1. ด.ช.พิชชากร จันทร์เกลี้ยง ม.1/2 เลขที … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี | ปิดความเห็น บน กลุ่ม KUNGFU_PANDA102 ม.1/2

กลุ่ม The Leader ม.3/3

ด.ช.วัชระ ธราวัฒนธรรม ม.3/3 เลขที่1 ด.ญ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี | ปิดความเห็น บน กลุ่ม The Leader ม.3/3

กลุ่ม Group SHADOW V.01 ม.3/1

รายชื่อกลุ่ม ม.3/1 เรื่อง GOOD LEADERJ ด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี | ปิดความเห็น บน กลุ่ม Group SHADOW V.01 ม.3/1

กลุ่ม สร้างสรรค์มหัศจรรย์สู่แดนอัสสัมชัญ ม.1/4

ด.ญ.นภัสสรา แก้วขจร ม.1/4 เลขที่1 ด.ช.สุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี | ปิดความเห็น บน กลุ่ม สร้างสรรค์มหัศจรรย์สู่แดนอัสสัมชัญ ม.1/4

กลุ่ม sun light (ม.2/5)

ด.ช.ตรีวิทย์ วงศ์สวัสดิ์ ม. 2/5 เลขที่1 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี | ปิดความเห็น บน กลุ่ม sun light (ม.2/5)