คลิปแรงบันดาลใจและวิดิโอหนังสั้นของกลุ่มAcl P.6/1 ป.6/1

ต้องขออภัยอย่างสูงเนื้องจากพวกเราไม่สามารถ upload ไฟล์วิดีโอได้เพราะของพวกเรานั้นมี

ขนาดใหญ่เกินไป และนี้คือวิดีโอของเราใน youtube ครับ

นี่คือคลิปแรงบันดาลใจของพวกเราครับ

นี่คือคลิปวิดิโอหนังสั้นของพวกเราครับ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

โพสท์ใน Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี | ปิดความเห็น บน คลิปแรงบันดาลใจและวิดิโอหนังสั้นของกลุ่มAcl P.6/1 ป.6/1

acl รักโลก

ด.ช ธีรวัฒน์ จิรวรรธสกุล

ด.ญ รัตน์ศิกาณต์ เขื่อนแก้ว

ด.ญ ชนินาถ ใจจุ๋มป๋า

ด.ช ศิวกร ไชยพุฒ

ด.ช ศตยุ อุปการดี

ด.ช ธิติวิชญ์ ยะด้วง

โพสท์ใน Good Person : คนดีศรีโรงเรียน | ปิดความเห็น บน acl รักโลก

คลิป SMART BOY ACL Good Environment

นี้คือคลิปแรงบันดาลใจและเบื้องหลังของกลุ่มเรา

ต้องขออภัยอย่างสูงเนื้องจากไม่สามารถ upload วิดีโอได้เพราะขนานไฟล์ใหญ่เกินไป นี้คือวิดีโอของเราใน youtube ครับ

ขอขอบคุณที่รับชม

นี้คือคลิปหนังสั้นในหัวข้อ ACL Good Environment ของกลุ่มเรา

ขอขอบคุณที่รับชม

โพสท์ใน Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี | ปิดความเห็น บน คลิป SMART BOY ACL Good Environment

กลุ่ม We are acl

ถ้าผิดผลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะ

โพสท์ใน Good Person : คนดีศรีโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กลุ่ม We are acl

ผองเพื่อนเดอะซี่รีย์

โพสท์ใน Good Person : คนดีศรีโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ผองเพื่อนเดอะซี่รีย์